top of page

商場停車場充電位供不應求

【轉摘自香港01】政府去年推出電動私家車「一換一」計劃,期望將汽油私家車轉換成電動車輛或混合動力車輛,惟成效不如理想,目前電動車或混合動力車輛僅佔全港私家車總數的5%。政府日前宣布放寬部份計劃申請門檻。不少人質疑,充電器不足是阻礙換車的因素。究竟本港有沒有充足的配套,以推動電動車發展?原來現時不少大型商場停車場,仍未設有可供充電的泊車位,即使部分停車場設有充電裝置,也只是僅僅數個車位,仍然供不應求。

環境局在立法會文件中提到,截至2018年12月底,私人擁有已領牌的電動私家車數目已增至10,670輛,而由2018年3月1日「一換一」計劃生效後,首次登記電動私家車共454輛。而政府於上月28日宣布放寬「一換一」計劃的部份要求,包括換車車主擁有舊私家車的期限由連續3年或以上,減至18個月或以上,期望加快換車進程。


車主在路上找泊車位時,常常會想到商場停車場。《香港01》向各區大型廣場查詢,發現不少商場停車場並未設有電動車充電泊車位,例如是荃灣廣場、西九龍中心、尖沙咀The One等大商場,而置地廣場停車場的充電車位,也只供月租客戶使用。

有部分商場停車場現時已設有充電車位,例如是九龍塘又一城,一共有26個充電車位。不過,有很多商場就算有充電位,但僅僅只有幾個,故常常出現爆滿的情況。例如是葵芳新都會廣場,只設有一個充電泊車位,朗豪坊和海港城分別有3個,而時代廣場兩個停車場也設有數個泊車位,但根據停車場管理人員表示,充電車位有很多人使用,經常泊滿。

政府於上月28日宣布放寬「一換一」計劃的部分要求,期望加快換車進程。(資料圖片/李孫彤攝)

根據屋宇署資料,由2011年4月至2018年9月,超過八成新獲批發展計劃的停車位,會具備可為電動車提供充電裝置的基礎條件,涉及約440個停車場及約48,000個車位。而環境局亦作出短至中期措施,增設政府停車場公共中速充電器、在路邊停車位提供充電設施,並在現時政府停車場共提供782個政府公共充電器。


電動車協會會長關卓明向《香港01》表示,政府提出的措施對緩和充電位的緊張需求,會有正面影響。不過他認為在落實以上措施之前,已經有很多方法可以做,例如是關注汽油車泊電動車充電車位的問題,「唔少汽油車車主會唔理解,點解電動車要有專用車位?點解電動車可以優先泊車?所以好多汽油車車主都唔願意讓位。但如果汽油車泊咗,就會少咗個叉電位,如果你泊10個鐘,其實已經可以俾12至14架車充電。」


關卓明表示,現時充電泊車位置於停車場最容易接觸到的位置,例如是天星停車場和油麻地停車場等,車輛一駛入已經到達充電泊車位,當汽油車車主看見有位時,便會泊在此處,所以這些停車場的充電位,通常都是爆滿,而泊在充電位的,很多時都是汽油車。他建議,日後停車場安裝新的充電器時,應考慮安置於較難接觸的位置,「會唔會裝喺最唔方便嘅角落,令到少咗汽油車車主泊入去呢?」

許多車主找泊車位時,都會考慮商場停車場,但並非每個商場都有充電位。關卓明認為,充電裝置費用不便宜,商場停車場的安裝充電裝置,首先要看業主的意願,另外就要視乎該處有沒有充足的電量,也正因如此,不少電動車車主也沒有私人充電裝置,這亦令不少打算換電動車的人卻步,「電動車協會為例,100人只有2至3個有私人充電,絕大部分都係租用,而好多時業主都唔會俾錢裝,村屋就可能會做到。」

關卓明表示,畢竟充電裝置的安裝費用不便宜,商場停車場能否安裝充電裝置,要看業主的意願,以及該處有沒有充足的電量。(資料圖片)

關卓明續指,當中電和港燈等電力公司,安裝中高速充電站,讓電動車充電1小時,已經可以讓車輛行駛2至3日,因此他認為愈多充電站,會有很大的正面效果。

0 則留言

Kommentare


bottom of page